• Brosjyre og nyhendebrev

rusettervernet-brosjyreHjelp oss å hjelpe

Vi deler meir enn gjerne ut gratis brosjyrer!

Fyll ut skjemaet under og få med:

  • kor mange brosjyrar du ynskjer tilsendt
  • kor du tenker å dele dei ut

Takk for at du hjelper oss å hjelpe fleire!

Bestill brosjyre

Meld deg på nyhendebrev frå Rusettervernet i Sogn og Fjordane

Du kan nytte dette skjemaet for å melde deg på vårt nyhendebrev som kjem ut ein gong pr månad på epost. Der kjem det info som kan være relevant om du er medlem i ei gruppe, jobbar i hjelpeapparatet eller på annan måte ynskjer å sjå kva som rørar seg i Rusettervernet. Der kan du også få publisert informasjon som kan være nyttig, t.d kurs og seminar, bøker og lenker som kan være av interesse for våre medlemmar eller andre som jobbar innan rusfeltet.