Søknadskjema for ettervern-og pårørandegrupper

Her finn du søknadsskjema om gruppa å ynskjer søke fylkeslaget om midlar i særskilte høve t.d jubileum, kurs, annonsering o.l. Visse kriteriar:

  • Gruppene skal være sjølvfinansierte og det kan ikkje søkast fylkeslaget om midlar som skal dekke dagleg drift som m.a husleige, straum eller telefon.
  • Om det skal søkast midlar til noko som ein har eit prisoverslag på, skal dette fylje med søkaden.
  • Styret ynskjer rapport/evaluering i etterkant om midlane går til kurs/samling/reise.
  • Styret har rett til å redusere storleik på tilvising eller avslå ein søknad om den ikkje oppfyller kriteriane.
  • Søknaden sendast styret anten på epost eller brev, og styret behandlar søknaden på neste styremøte. 

Skjema for søknad kan tingast hjå fylkessekretær eller lastast ned her: Søknadskjema for ettervern og pårørandegrupper